Oryginalne etykiety termiczne Zebra - Z-Ultimate 3000T. Etykiety termotransferowe: do znakowania opakowa� jednostkowych i zbiorczych. Wydruk wymaga u�ycia kalki termotransferowej serii: 4800, 5095, 5100.

  • Materiaďż˝: folia polyester bďż˝yszczďż˝ca Z-Ultimate 3000T
  • Klej: akrylowy, trwaďż˝y.
  • Kolor: biaďż˝y
  • Szeroko��: 83 mm
  • Dďż˝ugo��: 25 mm
  • Ilo�� na rolce: 6360 szt
  • Opakowanie zbiorcze - 6 rolek
  • Symbol producenta - 3004723
  • Zalecana taďż˝ma termotransferowa: 04800BK08945

Cena za rolkďż˝.

W�a�ciwo�ci etykiet Zebra Z-Ultimate 3000T
Etykiety Zebra Z-Ultimate 3000T to produkt wykonany z wysokiej jako�ci polyestrowej folii termotransferowej, w kolorze bia�ym.
Materia� ten zapewnia doskona�� jako�� druku, dobr� odporno�� chemiczn� oraz wysok� odporno�� na zadrapania i rozmazywanie. Mo�e by� uzywany wewn�trz i na zewn�trz budynk�w w przypadku korzystania z kompatybilnych ta�m �ywicznych Zebra..
Zalecane do szerokich zastosowa� - �ledzenie zasob�w, etykietowanie sk�adnik�w itp.

Etykiety przeznaczone do drukarek p�przemys�owych i przemys�owych Zebra: S4M, ZM400, ZM600, 105SL, S600, S600, Z4M, Z6M, 90XiIIIPlus itp.

Więcej informacji o produkcie Zebra Z-Ultimate 3000T 83 x 25 mm etykiety termo

3004723

Opis

Szerokość (mm)
83
Długość (mm)
25
Średnica gilzy (mm)
76