Gratyfikant Nexo krok po kroku Multimedialne szkolenie Gratyfikant Nexo krok po kroku szczegółowo omawia obsługę systemu kadrowo-płacowego Gratyfikant Nexo - od instalacji, konfiguracji parametrów i przeniesienia danych po dokładne przedstawienie funkcji programu (m.in. wystawianie umów, prowadzenie ewidencji pracowników i ewidencji czasu pracy, naliczanie wynagrodzeń czy obsługa Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych). Informacje przedstawione są w przystępny sposób i w wygodnej, nowoczesnej formie. Zawarte w szkoleniu filmy pomagają poznać moduły programu i ułatwiają wykonywanie poszczególnych operacji. Tematy omówione w szkoleniu:

  • instalacja
  • pierwsze uruchomienie - kreator wdrożeniowy
  • przeniesienie danych z programów ze starszych wersji programu Gratyfikant oraz Płatnik
  • interfejs i użytkowanie - omówienie budowy programu i rozwiązań interfejsowych
  • ewidencje - ewidencja osobowa, umowy o pracę, umowy cywilnoprawne, ewidencja akordów, prowizji, naliczeń i potrąceń
  • kalendarze i ewidencja czasu pracy
  • składniki i zestawy placowe
  • wynagrodzenia - tworzenie list płac, dodawanie wypłat, parametry wynagrodzeń
  • Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Licencja dla jednej osoby fizycznej użytkującej szkolenie na jednym stanowisku komputerowym. Szkolenie dostępne jest na platformie learningowej on-line - dostęp przez przeglądarkę internetową.

GRATYF_NEXO_SZKOL_KR

Zobacz także