Biuro GT to system przeznaczony dla księgowych i kadrowych zatrudnionych w biurze rachunkowym oraz dla doradców podatkowych.

Biuro GT umożliwia sprawną obsługę dużej liczby podmiotów bez konieczności wyboru wszystkich obsługiwanych podmiotów i odszukiwania odpowiedniego modułu administracyjnego. Biuro GT automatyzuje wykonywanie operacji powtarzalnych, koniecznych do przeprowadzenia w każdym z obsługiwanych podmiotów. W systemie możliwe jest automatyczne modyfikowanie najważniejszych parametrów programów księgowych i kadrowych. Program zawiera mechanizmy pozwalające na łatwe harmonogramowanie pracy biura i kontrolowanie niektórych operacji wykonywanych przez biuro rachunkowe. Biuro GT ułatwia zarządzanie czynnościami administracyjnymi na wielu bazach danych - przede wszystkim przy archiwizacji i konwersji baz danych. System generuje odpowiednie raporty ułatwiające rozliczanie pomiędzy biurem rachunkowym a jego klientami. Biuro GT to program intuicyjny w obsłudze, którego zadaniem jest przede wszystkim znaczne przyspieszenie pracy osób zatrudnionych w biurze rachunkowym. Funkcjonalność Biura GT ogólnie można podzielić na dwie płaszczyzny działania. Pierwsza to wspomaganie pracy z programami linii InsERT GT, druga to funkcje, które ułatwiają planowanie rozmaitych zadań i kontrolują pracę całego biura. Funkcje, które wspomagają pracę z programami linii InsERT GT:

 • zbiorcze naliczanie i wydruk deklaracji skarbowych (VAT-7, PIT-5, CIT-2)
 • zbiorcze naliczanie i eksport do pliku KDU deklaracji ZUS
 • wydruk księgi przychodów i rozchodów oraz ewidencji VAT
 • zbiorcze archiwizowanie i dearchiwizowanie baz danych podmiotów obsługiwanych przez biuro rachunkowe
 • zbiorcza konwersja baz danych podmiotów obsługiwanych przez biuro rachunkowe
 • ustawianie wybranych parametrów administracyjnych dla wielu podmiotów.

Funkcje ułatwiające zarządzanie biurem rachunkowym:

 • zarządzanie listą podmiotów obsługiwanych przez biuro
 • zarządzanie personelem i uprawnieniami
 • zaawansowane opisywanie podmiotów za pomocą definiowalnych procesów.

Szczegółowy opis

Operacje na wielu podmiotach

 • Zbiorcze naliczanie i wydruk deklaracji VAT-7, PIT-5, CIT-2.
 • Zbiorczy wydruk księgi przychodów i rozchodów.
 • Zbiorczy wydruk ewidencji VAT.
 • Zbiorcze wyliczanie deklaracji ZUS.
 • Archiwizacja danych podmiotów.
 • Konwersja baz wielu podmiotów do nowej wersji.

Zbiorcze ustawianie parametrów

 • Parametry ubezpieczeń i funduszy ZUS.
 • Podatki i koszty.
 • Stałe płacowe.
 • Stawki kilometrówki.
 • Wydruki tekstowe.
 • Parametry Gratyfikanta GT.
 • Parametry czasu pracy.
 • Parametry Personelu.

Raportowanie

 • Raport informujący o rozliczeniach z klientem (informacje na temat wykonanych wpisów do księgi przychodów i rozchodów, zadekretowanych lub zaksięgowanych dokumentów w księdze handlowej).
 • Raport statystyczny baz podmiotów.

Zarządzanie

 • Zarządzanie listą podmiotów.
 • Zarządzanie personelem i uprawnieniami.
 • Zarządzanie planerem.
 • Opisywanie podmiotów.
INSERT_BIURO_ GT_LI