Rewizor GT to profesjonalny system finansowo-księgowy dla małych i średnich przedsiębiorstw. Program stworzony jest w oparciu o Ustawę o Rachunkowości oraz dostosowany do wymogów Unii Europejskiej. Przeznaczony zarówno dla samodzielnych księgowych, jak i biur rachunkowych. Rewizor GT posiada pełną gamę funkcji potrzebnych do sprawnego prowadzenia księgi handlowej: od zarządzania planami kont i rozrachunkami poprzez dekretację i księgowanie do obsługi środków trwałych. Rewizor GT powstał dla firm, którym zależy na wprowadzeniu zmian funkcjonalnych lub rozbudowie systemu i dostosowaniu go do potrzeb przedsiębiorstwa. Rewizor GT to część składowa otwartego systemu InsERT GT zawierającego program do obsługi sprzedaży - Subiekt GT oraz program kadrowo-płacowy Gratyfikant GT. Podstawowe cechy Rewizora GT :
 • elastyczne zarządzanie planami kont: możliwość generowania wzorcowego planu kont, przeniesienia z innego roku obrotowego, automatycznie tworzenie kont kartotekowych przez podłączanie kartotek, obsługa kont pozabilansowych
 • rozbudowana dekretacja: podział dokumentów księgowych na dekrety i dokumenty zaksięgowane, automatyzacja wykonywanych czynności (tworzenie i rozliczanie rozrachunków, generowanie zapisów VAT), obsługa dekretów walutowych
 • zaawansowane zarządzanie rozrachunkami (tworzenie i rozliczanie) ścisłe powiązanie rozrachunków z zapisami na kontach pełna historia rozrachunków rozrachunki wspólne z Subiektem GT
 • ewidencja i rozliczanie podatku VAT w pełni zgodne z aktualnie obowiązującą ustawą: ewidencjonowanie transakcji VAT krajowych (dostawy i nabycia), wewnątrzwspólnotowych (WNT i WDT) oraz pozaunijnych (eksport towarów, import towarów) automatyczne wyliczanie deklaracji VAT-7/7K - rozliczanie miesięczne lub kwartalne
 • automatyczne tworzenie dekretów księgowych za pomocą dekretacji kontekstowej i importu rozbudowane schematy importu szczególne wsparcie dla użytkowników pracujących jednocześnie na Subiekcie GT i Rewizorze GT (moduł Dokumenty do dekretacji)
 • funkcje specjalnie przygotowane dla biur rachunkowych: obsługa dowolnej liczby podmiotów gospodarczych, przenoszenie planów kont z innych podmiotów, zbiorcze operacje na licencjach, import dokumentów z pliku wygenerowanego przez zdalnego Subiekta GT, archiwizacja wszystkich podmiotów jednocześnie i inne
 • ewidencja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz operacji z nimi związanych
 • definiowanie i wyliczanie szeregu sprawozdań i zestawień finansowych oraz deklaracji skarbowych
 • tworzenie wydruków graficznych (wszystkie) i tekstowych (główne) zaawansowane zarządzanie wydrukami graficznymi z poziomu programu
 • motor bazy danych Microsoft SQL Server 2005 zapewniający wysoką wydajność i bezpieczeństwo pracy
 • praca w sieci komputerowej lub na pojedynczym stanowisku, współpraca z innymi programami firmy InsERT.
Wymagania systemowe:
 • komputer z procesorem 500 MHz (lub lepszym)
 • 256 MB pamięci RAM (lub więcej)
 • system operacyjny Microsoft Windows 2000, Windows Server 2003, Windows XP, Windows Vista (lub nowszy)
 • Microsoft Internet Explorer 6.0 (lub nowszy) - dostarczany na instalacyjnej płycie CD
 • około 500 MB wolnego miejsca na dysku twardym
 • dowolny napęd CD-ROM (do instalacji programu)
 • system obsługi baz danych Microsoft SQL Server 2000 lub 2005 - bezpłatna wersja Microsoft SQL Server 2005 Express Edition dostarczana jest na instalacyjnej płycie CD (przy większej ilości zgromadzonych danych lub potrzebie wykorzystania większej ilości pamięci zachęcamy do zakupu pełnej wersji Microsoft SQL Server 2005)
 • dowolna drukarka pracująca w środowisku Windows (do realizacji wydruków).

Więcej informacji o produkcie Rewizor GT

Licencja elektroniczna - przypisana do numeru NIP podanego w zamówieniu.

INSERT_REW_GT