Nr referencyjny Wielkość pakietu (ilość stron) Czas trwania usługi Dostępność Cena Dodaj do koszyka
Insert-portal-biura-DOK01 500 1 miesiąc Brak 99,00 zł Netto
Dodaj do koszyka
Insert-portal-biura-DOK02 1000 1 miesiąc Dostępny 189,00 zł Netto
Dodaj do koszyka
Insert-portal-biura-DOK03 2000 1 miesiąc Dostępny 299,00 zł Netto
Dodaj do koszyka
Insert-portal-biura-DOK04 5000 1 miesiąc Dostępny 499,00 zł Netto
Dodaj do koszyka
Insert-portal-biura-DOK05 1000 3 miesiące Dostępny 249,00 zł Netto
Dodaj do koszyka
Insert-portal-biura-DOK06 2000 3 miesiące Dostępny 349,00 zł Netto
Dodaj do koszyka
Insert-portal-biura-DOK07 5000 3 miesiące Dostępny 599,00 zł Netto
Dodaj do koszyka
Insert-portal-biura-DOK08 10000 3 miesiące Dostępny 999,00 zł Netto
Dodaj do koszyka
Insert-portal-biura-DOK09 1000 12 miesięcy Dostępny 299,00 zł Netto
Dodaj do koszyka
Insert-portal-biura-DOK10 2000 12 miesięcy Dostępny 499,00 zł Netto
Dodaj do koszyka
Insert-portal-biura-DOK11 5000 12 miesięcy Dostępny 699,00 zł Netto
Dodaj do koszyka
Insert-portal-biura-DOK12 10000 12 miesięcy Dostępny 1 199,00 zł Netto
Dodaj do koszyka

Portal Biura
to wygodna aplikacja webowa będąca miejscem kontaktu klienta z biurem rachunkowym. System jest w pełni zintegrowany z programami księgowymi wykorzystywanymi w biurach rachunkowych: Rewizorem nexo, Rewizorem GT, Rachmistrzem nexo i Rachmistrzem GT.

Aplikacja oferuje dwie usługi: Dokumenty i Raporty. Obie gwarantują szereg praktycznych funkcji, zarówno dla biur rachunkowych, jak i ich klientów i mogą być wykorzystywane niezależnie od siebie. Biura mogą kupić i udostępnić swoim klientom jedną lub obie usługi.

Korzyści dla biura rachunkowego

Dzięki usłudze Dokumenty biuro rachunkowe może:

- automatycznie pobierać do programów księgowych dokumenty przesłane przez klienta;
- wygodnie przeglądać je wszystkie w jednym miejscu;
- łatwo wprowadzać otrzymane dokumenty do użytkowanego systemu;
- automatycznie wczytywać dane z faktur (OCR) â aplikacja sama rozpoznaje dane z przesłanego dokumentu, takie jak jego numer, data, kontrahent czy   kwota z tabeli VAT, a następnie przenosi je na zapis księgowy podczas jego dodawania;
- automatycznie informować klienta o postępie prac nad danym dokumentem.

Dzięki usłudze Raporty biuro rachunkowe może:
- publikować raporty finansowo-księgowe;
- wygodnie przeglądać raporty wysłane klientowi;
- ustawiać automatyczne powiadomienia dla klientów (e-mail lub SMS) o nadchodzących terminach podatkowo-składkowych, konieczności dostarczenia - dokumentów, rozliczenia się z biurem, wysyłki raportów lub odrzuceniu przesłanych dokumentów.

Korzyści dla klienta biura rachunkowego

Dzięki usłudze Dokumenty klient biura rachunkowego może:
- poprzez chmurę błyskawicznie przesyłać do biura rachunkowego zdjęcia dokumentów (np. zrobione za pomocą smartfona) oraz dokumenty w formacie      PDF;
- wyczerpująco opisywać przesyłane dokumenty;
- śledzić postęp pracy nad dokumentami.

Dzięki usłudze Raporty klient biura rachunkowego może:
- wygodnie przeglądać dane raportowe udostępniane przez biuro, takie jak:
    - podsumowanie ewidencji VAT oraz zapisów szczegółowych sprzedaży i zakupu,
    - podsumowanie ksiąg rachunkowych, w tym również ich poszczególne zapisy (dla księgowości uproszonej),
    - podsumowanie rozliczeń wraz ze szczegółami zobowiązań i należności,
    - wynagrodzenia pracowników,
    - podsumowanie zobowiązań wobec instytucji prawnych oraz pracowników, wraz z danymi niezbędnymi do wykonania przelewów;
- sprawnie operować na raportach udostępnionych przez biuro â filtrować, wyszukiwać oraz sortować, a dla bardziej wnikliwej analizy â eksportować dane (do formatu CSV) lub je drukować;
- monitorować nadchodzące terminy ustawowe i inne (np. termin dostarczenia dokumentów, termin rozliczenia z biurem);
- otrzymywać powiadomienia o nadchodzących czynnościach poprzez SMS lub e-mail.

Usługa Biuro - raporty - dostępna tutaj.

Insert-portal-biura-DOK01
Nowy

Zobacz także